Kerknieuws
Gereformeerde Gezindte
Openingspagina
Boekbespreking
Foto's
Persoonlijk
Kerkbodes
Spreuk van de week
Overig
Ware gebeurtenissen
Kerkelijk leven
Jongerenrubriek
Muzikale pagina + agenda
Columns
Links
Uw aandacht voor:
Gedichten
Krantenknipsels
Overdenking
Inleidingen
Gedichten
Steeds maar zoeken, tastend naar een antwoord.
Steeds maar lezen in Gods Woord
Steeds maar vragen om vergeving
Steeds maar smeken om beleving
Steeds maar zuchten voor Gods troon
Steeds maar roepen tot Zijn Zoon
Steeds maar bidden tot de Heer’
Steeds maar, steeds maar, telkens weer.
 
En toch....
Steeds onvoldoende droefheid over de zonde
Steeds onvoldoende strijd tegen de zonde
Steeds onvoldoende geloof in God
Steeds onvoldoende liefde tot God
Steeds onvoldoende leven volgens Zijn wil
Steeds onvoldoende vragen naar Zijn wil
Steeds onvoldoende leven tot Gods eer
Steeds onvoldoende, steeds maar, telkens weer.
 
En toch...
Stil ga ik aan
En ik leer het verstaan:

‘D’eenvoudigen wil God steeds gadeslaan!