Kerknieuws
Gereformeerde Gezindte
Openingspagina
Boekbespreking
Foto's
Persoonlijk
Kerkbodes
Spreuk van de week
Overig
Ware gebeurtenissen
Kerkelijk leven
Jongerenrubriek
Muzikale pagina + agenda
Columns
Links
Uw aandacht voor:
Muzikale pagina + agenda

Op deze pagina is plaats ingeruimd voor concerten en bijeenkomsten die binnen onze gezindte georganiseerd worden. Dus heeft u/jij een concert te melden, geef het ook aan mij door en er wordt een plaats voor ingeruimd. 
Ik vraag u een kleine bijdrage van €5,00 en dan mag het er op blijven staan tot en met de datum waarop de activiteit plaatsvindt. Mocht u het ook met de wekelijkse Nieuwsbrief willen verzenden dan kan dat ook. De kosten daarvan zijn: €10,00, zodat voor het geringe bedrag van €15,00 u duizenden mensen kunt bereiken.  
Voor alles wat hier onder vermeld staat geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen.                           

(CONCERT)-AGENDA 

 Zendingsmiddag, D.V. zaterdag 10 maart 2018

In Rhenen, Kerkgebouw Achterbergsestraatweg 59a

Aanvang 13:30 uur – kerkgebouw open 12:00 uur

Thema: “En zij zullen komen…” Lukas 13:29

Sprekers:

1.      Ds. P. den Ouden, Katwijk opening

2.      Ds. C. van den Berg, Ouddorp

Zendingswerk in de praktijk

3.      Marc en Neide Aarnoudse- Moura, veldwerkers Wycliffe

De Bijbel in de taal van het hart van de Indianen

4.      Dhr. Samuel, Bijbelvertaler - inlander uit de WaiWai-stam

Hoe het evangelie onze WaiWai-stam bereikte – en verder gaat.

5.      Mevr. M.A. Mijnders- Van Woerden, Lisse

Hoe het werk begon in Brazilië

6.      Dhr. B. Bolier, Elspeet

 

Voor (over) de jeugd: Leven in de wereld…