Kerknieuws
Gereformeerde Gezindte
Openingspagina
Boekbespreking
Foto's
Persoonlijk
Kerkbodes
Spreuk van de week
Overig
Ware gebeurtenissen
Kerkelijk leven
Jongerenrubriek
Muzikale pagina + agenda
Columns
Links
Uw aandacht voor:
Muzikale pagina + agenda

Op deze pagina is plaats ingeruimd voor concerten en bijeenkomsten die binnen onze gezindte georganiseerd worden. Dus heeft u/jij een concert te melden, geef het ook aan mij door en er wordt een plaats voor ingeruimd. 
Ik vraag u een kleine bijdrage van €5,00 en dan mag het er op blijven staan tot en met de datum waarop de activiteit plaatsvindt. Mocht u het ook met de wekelijkse Nieuwsbrief willen verzenden dan kan dat ook. De kosten daarvan zijn: €10,00, zodat voor het geringe bedrag van €15,00 u duizenden mensen kunt bereiken.  
Voor alles wat hier onder vermeld staat geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen.                           

(CONCERT)-AGENDA 


Psalmzangavond  met bovenstem te Kesteren op zaterdag D.V. 7 april  2018 , aanvang 19.30 uur.
Op zaterdag 7 april is er in het kerkgebouw ‘’ De Fontein ‘’ van de Hersteld Hervormde Gemeente ,  
Overste J.M. Kolffstraat 1 te Kesteren een psalmzangavond.
Medewerking verlenen de Betuwse Bovenstemgroep en het kinderkoor Deo Juvante .
Opening, meditatie en sluiting wordt verzorgd door Ds. Nobel.
Organist, Paul van den Herik.
Toegang gratis en een collecte voor het gebouwen en het orgelfonds.
Jong en oud, een ieder hartelijk uitgenodigd.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------