Kerknieuws
Gereformeerde Gezindte
Openingspagina
Boekbespreking
Foto's
Persoonlijk
Kerkbodes
Spreuk van de week
Overig
Ware gebeurtenissen
Kerkelijk leven
Jongerenrubriek
Muzikale pagina + agenda
Columns
Links
Uw aandacht voor:
Muzikale pagina + agenda

Op deze pagina is plaats ingeruimd voor concerten en bijeenkomsten die binnen onze gezindte georganiseerd worden. Dus heeft u/jij een concert te melden, geef het ook aan mij door en er wordt een plaats voor ingeruimd. 
Ik vraag u een kleine bijdrage van €5,00 en dan mag het er op blijven staan tot en met de datum waarop de activiteit plaatsvindt. Mocht u het ook met de wekelijkse Nieuwsbrief willen verzenden dan kan dat ook. De kosten daarvan zijn: €10,00, zodat voor het geringe bedrag van €15,00 u duizenden mensen kunt bereiken.  
Voor alles wat hier onder vermeld staat geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen.                           

(CONCERT)-AGENDA 

 Zendingsmiddag, D.V. zaterdag 10 maart 2018

In Rhenen, Kerkgebouw Achterbergsestraatweg 59a

Aanvang 13:30 uur – kerkgebouw open 12:00 uur

Thema: “En daar zullen er komen…” Lukas 13:29

Sprekers:

1.       Ds. P. den Ouden, Katwijk opening

2.       Ds. C. van den Berg, Ouddorp

Zendingswerk in de praktijk

3.       Dhr. M. Aarnoudse, Wycliffe

De Bijbel in de taal van het hart van de Indianen

4.       Dhr. Samuel, Indiaan uit Brazilië

De voortgang van het zendingswerk onder de Indianen

5.       Mevr. M.A. Mijnders- Van Woerden, Lisse

Hoe haar werk begon in Brazilië

6.       Dhr. B. Bolier, Nunspeet

Voor (over) de jeugd: Leven in de wereld…