Kerknieuws
Gereformeerde Gezindte
Openingspagina
Boekbespreking
Foto's
Persoonlijk
Kerkbodes
Spreuk van de week
Overig
Ware gebeurtenissen
Kerkelijk leven
Jongerenrubriek
Muzikale pagina + agenda
Columns
Links
Uw aandacht voor:
Muzikale pagina + agenda

Op deze pagina is plaats ingeruimd voor concerten en bijeenkomsten die binnen onze gezindte georganiseerd worden. Dus heeft u/jij een concert te melden, geef het ook aan mij door en er wordt een plaats voor ingeruimd. 
Ik vraag u een kleine bijdrage van €5,00 en dan mag het er op blijven staan tot en met de datum waarop de activiteit plaatsvindt. Mocht u het ook met de wekelijkse Nieuwsbrief willen verzenden dan kan dat ook. De kosten daarvan zijn: €10,00, zodat voor het geringe bedrag van €15,00 u duizenden mensen kunt bereiken.  
Voor alles wat hier onder vermeld staat geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen.                           

(CONCERT)-AGENDA 

Amazing Grace voor Graz

Maak kennis met het toekomstige werk van de familie Drost in Oostenrijk.

In het prachtige land Oostenrijk zijn maar weinig mensen die de geweldige genade van de Heere Jezus Christus echt kennen. In de eeuwen na de reformatie is er alles aan gedaan om de protestanten het land uit te krijgen. Dat is bijna, maar gelukkig niet helemaal gelukt. Nog steeds zijn er kleine gereformeerde kerken en deze kerken willen graag meer gemeentes stichten om zo meer mensen met het goede nieuws te bereiken. De Evangelisch-Reformierte Kirche (WB) van Rankweil in Oostenrijk heeft daarom een beroep uitgebracht op Peter Drost, predikant in de GKv Delfzijl, om een gemeente te stichten in Graz en dat beroep heeft hij aangenomen. Het is de bedoeling dat de familie Drost in de zomer van 2019 naar Graz verhuist. Voor die tijd moet er nog een heleboel gebeuren en het zou mooi zijn als zoveel mogelijk mensen in Nederland met het werk van de familie Drost en de Stichting Steun Reformatie Oostenrijk kennis kunnen maken en dit ook zouden willen steunen.

Daarvoor organiseren Peter en Francien Drost met hun kinderen enkele avonden om hier meer over te vertellen. De eerste avond is op 24 november om 19.30 uur in Zwijndrecht. Een unieke kans om kennis te maken met deze familie en hun toekomstige werk. Het belooft een mooi en gevarieerde avond te worden met samenzang en solozang, orgel- en pianomuziek door Peter, muziek uit the Sound of Music en natuurlijk informatie over het land Oostenrijk, de roeping van de familie Drost en nog meer! Zo kun je kennismaken met een beetje Oostenrijk en het werk dat zij daar gaan doen. Iedereen is van harte welkom!

Waar: Vaste Burchtkerk Orchideestraat 1 Zwijndrecht
Wanneer: zaterdag 24 november 2018 om 19.30 uur
Wat: Samen en solo zingen/orgel en pianospel/the Sound of Music/meer over de roeping

Meer informatie over het werk van de Stichting Steun Reformatie Oostenrijk: www.ssro.nl