Kerknieuws
Gereformeerde Gezindte
Openingspagina
Boekbespreking
Foto's
Persoonlijk
Kerkbodes
Spreuk van de week
Overig
Ware gebeurtenissen
Kerkelijk leven
Jongerenrubriek
Muzikale pagina + agenda
Columns
Links
Uw aandacht voor:
Muzikale pagina + agenda

Op deze pagina is plaats ingeruimd voor concerten en bijeenkomsten die binnen onze gezindte georganiseerd worden. Dus heeft u/jij een concert te melden, geef het ook aan mij door en er wordt een plaats voor ingeruimd. 
Ik vraag u een kleine bijdrage van €5,00 en dan mag het er op blijven staan tot en met de datum waarop de activiteit plaatsvindt. Mocht u het ook met de wekelijkse Nieuwsbrief willen verzenden dan kan dat ook. De kosten daarvan zijn: €10,00, zodat voor het geringe bedrag van €15,00 u duizenden mensen kunt bereiken.  
Voor alles wat hier onder vermeld staat geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen.                           

(CONCERT)-AGENDA 


Psalmzangavond  met bovenstem te Kesteren op zaterdag D.V. 7 april  2018 , aanvang 19.30 uur.
Op zaterdag 7 april is er in het kerkgebouw ‘’ De Fontein ‘’ van de Hersteld Hervormde Gemeente ,  
Overste J.M. Kolffstraat 1 te Kesteren een psalmzangavond.
Medewerking verlenen de Betuwse Bovenstemgroep en het kinderkoor Deo Juvante .
Opening, meditatie en sluiting wordt verzorgd door Ds. Nobel.
Organist, Paul van den Herik.
Toegang gratis en een collecte voor het gebouwen en het orgelfonds.
Jong en oud, een ieder hartelijk uitgenodigd.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Groot Nederlands Johannes de Heer Koor  & Christelijk Genemuider Mannenkoor Stereo 

o.l.v. Wim en Wilbert Magré
m.m.v. Christelijk Genemuider Mannenkoor Stereo
o.l.v. Harm Hoeve
Wim en Wilbert Magré - orgel en piano
Harm Hoeve - piano
Noortje van Middelkoop - panfluit
Ds. T. Niemeijer - opening en sluiting
Het 150ste geboortejaar van Johannes de Heer (Rotterdam, 1866 - Driebergen, 1961) vormde in 2016 de aanleiding voor de oprichting van het Groot Nederlands Johannes de Heer Koor.
Het is een landelijk projectkoor dat op meerdere locaties repeteert om uiteindelijk als groot samengesteld koor concerten te geven in monumentale kerken en concertzalen.
Za 2 jun 2018 ⋅ 19:00
Grote Zaal De Doelen te Rotterdam
 

Prijzen

Kaartsoort Prijs
Rang 1
Normaal € 30,00
Rang 2
Normaal € 20,00

Kijk op www.johannesdeheerkoor.nl voor het bestellen van uw kaarten!