Kerknieuws
Gereformeerde Gezindte
Openingspagina
Boekbespreking
Foto's
Persoonlijk
Kerkbodes
Spreuk van de week
Overig
Ware gebeurtenissen
Kerkelijk leven
Jongerenrubriek
Muzikale pagina + agenda
Columns
Links
Uw aandacht voor:
Ware gebeurtenissen

In deze rubriek hoop ik gebeurtenissen te plaatsen uit het dagelijkse leven. Hetzij deze in vroeger tijden gebeurd zijn of recent hebben plaatsgevonden. Heeft u een voorval te vermelden voor deze rubriek? Laat het mij weten via: grava@solcon.nl

1.    Mijn naam staat erin (gelezen in zendingsblad Mbuma, augustus 2017)

Een Europeaan aan de Kaap ziet een Hottentot in de Bijbel lezen. Met een minachtende blik kijkt hij naar de heidense man.
‘Dat boek is niet voor mensen zoals jij’, zegt hij.
De Hottentot kijkt de blanke man met grote ogen aan en hij zegt: ‘Hoe is het mogelijk, meneer, dat u dit tegen mij zegt. Ik weet zeker dat dit boek ook voor mij is’.
‘Zo, weet je dat zeker? Hoe weet je dat dan?’ is het antwoord.
‘Wel meneer.  Mijn naam staat erin’.
‘Jouw naam? Waar staat die dan?’
‘Hier’, antwoordt de Hottentot en hij wijst met zijn vinger bij de woorden uit de Bijbel: ‘Jezus Christus is in de wereld gekomen om zondaren zalig te maken’. Mijn naam is zondaar, en daarom is dit boek ook voor mij!’
De Filistijn, de Tyriër, de Moren,
Zijn binnen u, o Godsstad, voortgebracht.