Kerknieuws
Gereformeerde Gezindte
Openingspagina
Boekbespreking
Foto's
Persoonlijk
Kerkbodes
Spreuk van de week
Overig
Ware gebeurtenissen
Kerkelijk leven
Jongerenrubriek
Muzikale pagina + agenda
Columns
Links
Uw aandacht voor:
Columns

Op deze plaats kunt u wekelijks een column aantreffen van een bekende of minder bekende persoon vanuit kerkelijk Nederland. Deze keer een column van Frans Roos over:


Mars voor het leven
Nog enkele weken en we mogen weer de geboorte van de Heiland herdenken.
Zijn geboorte betekende een wending in de wereldgeschiedenis die zijn weerga niet kent.
Onwaarschijnlijk snel begon het christendom zijn opmars.
En hoewel het christendom direct al tekenen van verval toonde, zette Christus Zelf Zijn mars door de wereld voort.

Jaren geleden kocht ik op de markt het boek “De kerk op mars”.
Wie ‘mars’ doorgaans met zoetigheid associeert komt na het lezen van deze verhalenbundel van een koude kermis thuis.
Romantiek is ver te zoeken: de weg van zendelingen leek bepaald geen zegetocht.
Met jaloezie lees ik van gedreven mensen die veel meer in hun mars hadden dan hang naar avontuur.
Eén doel bezielde hen: “Laat ieder het horen dat eens werd geboren de Redder der wereld, de Heer van ’t heelal.”
Een boodschap die zekerheid biedt met betrekking tot het einde van onze mars door het leven.

Het is al weer een tijdje terug dat middels grote advertentie mensen werden geworven voor deelname aan de bemande missie naar Mars.
Meer dan tweehonderdduizend mensen hebben gesolliciteerd
Slechts een viertal wordt geselecteerd voor deze enkele reis naar onzekere bestemming, met als doel het koloniseren van de rode planeet.
Wat een ongebreidelde expansiedrift van het nietig mensenras.
Maar ook: wat een voorbeeldig enthousiasme.
Er zijn nog koninkrijken te winnen!
Tijdens de jaarlijkse Mars voor het Leven, georganiseerd door de stichting Schreeuw om Leven liep ik naast een jongeman.
Vol overgave zong hij zijn eigen variant van ons volkslied: De Koning van Jeruzalem, heb ik altijd geëerd.
Belangstellend vroeg ik waar hij vandaan kwam.
Hij noemde een plaatsnaam en liet er direct op volgen: En waar ga jij heen?
Ik was er even door overrompeld, maar realiseerde me dat zijn vraag veel relevanter was dan de mijne.
Met het vertrekpunt van Psalm 51 (In zonden ontvangen en in ongerechtigheid geboren) zal de route grondig moeten worden omgegooid.
Tijdens ons leven roept God ons tot Zijn dienst: “Wendt U naar Mij toe, wordt behouden, alle gij einden der aarde, want Ik ben God en niemand meer!”